dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska

Profesor Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Specjalista chorób oczu

Członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) (od 2012 r.)

Członek Zarządu Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (od 2004 r.)

Członek Zarządu Sekcji Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (od 2017 r)

Członek Rady Agencji Badań Medycznych (ABM) (2019-2021)

Zastępca Kierownika Studiów Doktoranckich (SD) WIM (od 2015 r.) i członek Rady Programowej SD WIM (od 2012 r.)