1990 – dyplom lekarza (studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie)

1993  – tytuł specjalisty I stopnia w zakresie okulistyki (dyplom z wyróżnieniem)

1998 – tytuł specjalisty II stopnia w zakresie okulistyki (dyplom z wyróżnieniem)

2002 – stopień naukowy doktora nauk medycznych, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie glikokortykosteroidów i teleradioterapii oczodołów u chorych z oftalmopatią Gravesa leczonych jodem promieniotwórczym” (dyplom z wyróżnieniem).

2011 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Aktywność układu autonomicznego w korelacji z perfuzją obwodową i krążeniem pozagałkowym u chorych z jaskrą normalnego ciśnienia”.

2012 – stanowisko naukowe profesora nadzwyczajnego (od 2018 – profesora Wojskowego Instytutu Medycznego)

2012-2013 – studia podyplomowe: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie „Zarządzanie innowacją w sektorze zdrowia”. Tytuł pracy dyplomowej: „Ośrodek Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju w Wojskowym Instytucie Medycznym” (z wynikiem bardzo dobrym).

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych i międzynarodowych zespołach eksperckich:

  • Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO)
  • Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich (SCOP)
  • European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)
  • European Glaucoma Society (EGS)
  • Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO)
  • Focus of Reaching Glaucoma Excellence (FORGE) Eastern Europe-Middle East Group of Experts
  • AURORA
  • European Club of Ocular Surface and Glaucoma (ECOS-G)
  • Théa International Contest of Clinical Cases in Pathologies of the Eye (TROPHY)
  • Członek Rady Naukowej (Editorial Board) czasopisma Modelling and Artificial Intelligence in Ophthalmology (USA)