Od ponad 25 lat zajmuję się diagnostyką i leczeniem jaskry, świadcząc usługi w Klinice Okulistyki WIM i w gabinetach prywatnych.

To dziedzina okulistyki, w której realizuję się także naukowo kierując i uczestnicząc w szeregu projektów badawczych, w tym interdyscyplinarnych i międzynarodowych.

Jestem aktywnym wykładowcą i naukowcem w środowisku okulistów polskich, którzy wybrali mnie na kolejne kadencje do Zarządu Głównego Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO). W 2016 r przewodniczyłam zespołowi ekspertów opracowującemu standardy diagnostyki oraz leczenia zachowawczego i chirurgicznego jaskry PTO.

 

Regularnie biorę czynny udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych i akcjach społecznych związanych z wykryciem i leczeniem jaskry, organizowanych pod patronatem Sekcji Jaskry PTO oraz w ramach Światowego Tygodnia Jaskry. Od wielu lat prowadzę kursy i szkolenia z zakresu diagnostyki i leczenia jaskry dla specjalistów okulistów i lekarzy specjalizujących się w okulistyce.

Podczas moich konsultacji pacjentów z jaskrą lub podejrzanych o jaskrę w warszawskiej Klinice Optegra przeprowadzany jest pełny panel badań diagnostycznych, obejmujący:

 • wywiad, ze zwróceniem uwagi na czynniki ryzyka rozwoju jaskry
 • badanie ostrości wzroku do dali i bliży
 • tonometria z pachymetrią, czyli pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego z uwzględnieniem grubości rogówki, mierzony metodą bezkontaktową i aplanacyjną tonometrem Goldmanna
 • gonioskopia – ocena kąta przesączania,
 • komputerowe badanie pola widzenia (perymetria komputerowa) aparatem Humphrey f. Zeiss,
 • badanie optycznej koherentnej tomografii (SD-OCT) aparatem RTVue XR Avanti f. Optovue (USA) w kierunku zmian jaskrowych z oceną
  grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki (RNFL)
  grubości  kompleksu komórek zwojowych siatkówki w okolicy plamki (GCC),
  analizą topograficzną tarczy nerwu wzrokowego
 • badanie dna oka– z oceną tarczy nerwu wzrokowego, oraz w razie wskazań
 • badanie angiografii optycznej koherentnej tomografii (OCTA) aparatem AngioVue f. Optovue (USA) z oceną gęstości splotów naczyniowych w obrębie tarczy nerwu wzrokowego i okolicy plamki.

Wszystkie badania diagnostyczne, poza pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną Goldmanna i gonioskopią (które wykonuje się po wcześniejszym podaniu kropli znieczulających do worka spojówkowego), są bezdotykowe i całkowicie bezbolesne.

Usługi medyczne są świadczone dla pacjentów dorosłych:

 • z wszystkimi typami jaskry otwartego kąta i zamkniętego kąta
 • z nadciśnieniem ocznym
 • podejrzanych o jaskrę otwartego i zamkniętego kąta przesączania.

 

Przeprowadzam również przeciwjaskrowe zabiegi laserowe:

 • selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) z wykorzystaniem lasera najnowszej generacji Tango Reflex f. Ellex – u pacjentów z jaskrą otwartego kąta i nadciśnieniem ocznym
 • irydotomia laserem neodymowym YAG (LPI-YAG) z wykorzystaniem lasera najnowszej generacji Tango Reflex f. Ellex – u pacjentów z jaskrą zamkniętego kąta i osób z ryzykiem rozwoju jaskry zamkniętego kąta

 

Zabiegi SLT i LPI-YAG są przeprowadzane w trybie ambulatoryjnym, po wcześniejszym podaniu kropli znieczulających i zwężających źrenicę.