W moim dorobku naukowym znajduje się 201 prac, których streszczenia dostępne są w bazie bibliograficznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie: https://www.bn.wim.mil.pl/new/bib/

 

Autorstwo i współautorstwo monografii:

 1. Laserowa korekcja wad wzroku. Fakty i mity. Joanna Wierzbowska, Barbara Czarnota-Nowakowska. Wydawnictwo Medical Education Warszawa, 2021
 2. Podstawy okulistyki dla studentów medycyny i lekarzy rodzinnych, red. I. Grabska-Liberek. Wydawnictwo Termedia, Poznań 2021.
 3. Kompendium nowoczesnych metod korekcji wad wzroku. Joanna Wierzbowska. Wydawnictwo Medical Education Warszawa, 2020
 4. Strategie leczenia jaskry, red. M. Rękas. Wydawnictwo Medical Education Warszawa, 2020
 5. Stany nagłe. Okulistyka, red. M. Figurska i M. Rękas. Wydawnictwo Medical Tribune Polska, Warszawa 2019
 6. Podstawy neuroprotekcji w jaskrze i chorobach zwyrodnieniowych siatkówki, red. R. Rejdak i M. Rękas. Wydawnictwo Via Medica Gdańsk 2017

Wybrane rozdziały w książkach:

 1. Jaskra. J. Wierzbowska, w: Podstawy okulistyki dla studentów medycyny i lekarzy rodzinnych, red. I. Grabska-Liberek. Wydawnictwo Termedia, Poznań 2021.
 2. Wskazania i zasady leczenia jaskry. J. Wierzbowska, w: Strategie leczenia jaskry, red. M. Rękas. Wydawnictwo Medical Education Warszawa, 2020
 3. Farmakoterapia jaskry. J. Wierzbowska, w: Strategie leczenia jaskry, red. M. Rękas. Wydawnictwo Medical Education Warszawa, 2020
 4. Neurookulistyczne przyczyny nagłego pogorszenia widzenia. J. Wierzbowska, w: Stany nagłe. Okulistyka, red. M. Figurska i M. Rękas. Wydawnictwo Medical Tribune Polska, Warszawa 2019
 5. Mechanizmy neurodegeneracji w jaskrze. J. Wierzbowska, w: Podstawy neuroprotekcji w jaskrze i chorobach zwyrodnieniowych siatkówki, red. R. Rejdak i M. Rękas. Wydawnictwo Via Medica Gdańsk 2017
 6. Podstawy neuroprotekcji w jaskrze. J. Wierzbowska, w: Podstawy neuroprotekcji w jaskrze i chorobach zwyrodnieniowych siatkówki, red. R. Rejdak i M. Rękas. Wydawnictwo Via Medica Gdańsk 2017

 

Wybrane artykuły w czasopismach polskich i zagranicznych:

 1. Zegadło A, Wierzbowska J.
  Colour Doppler imaging of retrobulbar circulation in different severity of glaucoma optic neuropathy.
  Med Ultrason. 2021;23:410-417.
 2. Wierzbowska J. Smorawski M, Uram D.
  Individualizing approach to management of refractive errors.
  Ophtha Therapy 2021(1):58-64.
 3. Wolniewińska M, Czarnota-Nowakowska B, Wolniewińska J, Wierzbowska J, Kocięcki J.
  SMILE – characteristics of the procedure and the patients’ quality of life.
  Ophtha Therapy 2021(2):133-141.
 4. Wlaź A, Czarnota-Nowakowska B, Wierzbowska J.
  The role of epithelial thickness mapping in corneal refractive surgery
  Ophtha Therapy 2021(3):196-201.
 5. Wierzbowska J, Czarnota-Nowakowska B.
  Wound healing in the cornea after selected types of laser refractive surgery.
  Ophtha Therapy 2021(4):232-237.
 6. Wierzbowska J.
  Evaluation of ocular blood flow in glaucoma – possibilities and barriers.
  Klinika Oczna 2020;122(4):139-146
 7. Wierzbowska J.
  Aktualne i nowe strategie leczenia aktywnej orbitopatii tarczycowej.
  OphthaTherapy 2020;7(2):108-115
 8. Misiuk-Hojlo M, Pomorska M, Mulak M, Rekas M, Wierzbowska J, Prost M, Wasyluk J, Lubinski W, Podboraczynska-Jodko K, Romaniuk W, Kinasz R, Ortyl-Markiewicz R, Mocko L, Zaleska-Zmijewska A, Rokicki D, Baudouin C.
  The RELIEF study: Tolerability and efficacy of preservative-free latanoprost in the treatment of glaucoma or ocular hypertension.
  Eur J Ophthalmol. 2019;29(2):210-215.
 9. Martinez-de-la-Casa JM, Donde S, Wierzbowska J.
  Latanoprost, a balanced prostaglandin.
  Expert Review of Ophthalmology 2019;14(1):61-72
 10. Wierzbowska J.
  Parametry optycznej koherentnej tomografii jako klasyfikatory jaskry.
  Okulistyka 2019;22(2):25-28
 11. Wierzbowska J.
  Nowoczesna chirurgia refrakcyjna.
  Przegląd Okulistyczny 2019;16(1):1-3.
 12. Krix-Jachym K, Wierzbowska J, Jamiołkowska I, Skrzypiec I, Rękas M.
  Zmiany morfologiczne siatkówki w badaniu optycznej koherentnej tomografii u chorych na stwardnienie rozsiane.
  Klinika Oczna 2018;120(4):205-210.
 13. Wierzbowska J, Smorawski M.
  Jaskra a chirurgia laserowa rogówki.
  Okulistyka 2018;21(1):41-45.
 14. Smorawski M., Wierzbowska J
  Zastosowanie tkanki stromy rogówki uzyskanej podczas zabiegu SMILE w chirurgii refrakcyjnej i leczeniu stożka rogówki.
  OphthaTherapy 2017;4(4):210-215.
 15. Smorawski M, Sierdziński J, Wierzbowska J.
  Wpływ zabiegu FemtoLASIK na parametry filmu łzowego i stan powierzchni oka u pacjentów z krótkowzrocznością.
  Lekarz Wojskowy 2018;96(4):325-334.
 16. Ścieżyńska A, Ruszkowska E, Szulborski K, Rydz K, Wierzbowska J, Kosińska J, Rękas M, Płoski R, Szaflik JP, Ołdak M.
  Processing of OPA1 with a novel N-terminal mutation in patients with autosomal dominant optic atrophy: Escape from nonsense-mediated decay.
  PLoS One. 2017;12(8):e0183866.
 17. Rekas M, Danielewska ME, Byszewska A, Petz K, Wierzbowska J, Wierzbowski R, Iskander DR.
  Assessing Efficacy of Canaloplasty Using Continuous 24-Hour Monitoring of Ocular Dimensional Changes.
  Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016;57(6):2533-42.
 18. Smorawski M, Nawrot G, Wierzbowska J.
  Chirurgia refrakcyjna rogówki – przegląd technologii laserowych i metod.
  OphthaTherapy 2016;3(1):38-44.
 19. Rękas M, Byszewska A, Petz K, Wierzbowska J, Jünemann A.
  Canaloplasty versus non-penetrating deep sclerectomy – a prospective, randomised study of the safety and efficacy of combined cataract and glaucoma surgery; 12-month follow-up.
  Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2015;253(4):591-9.
 20. Wierzbowska J, Wojtkiewicz S, Zbieć A, Wierzbowski R, Liebert A, Maniewski R.
  Prolonged postocclusive hyperemia response in patients with normal-tension glaucoma.
  Med Sci Monit. 2014;20:2607-16.
 21. Rękas M, Petz K, Wierzbowska J, Byszewska A, Jünemann A.
  Evacuating a pre-Descemet hematoma through a clear corneal incision during a canaloplasty procedure.
  J Cataract Refract Surg. 2014;40(12):1953-7.
 22. Wierzbowska J, Wierzbowski R, Stankiewicz A, Siesky B, Harris A.
  Cardiac autonomic dysfunction in patients with normal tension glaucoma: 24-h heart rate and blood pressure variability analysis.
  Br J Ophthalmol. 2012;96(5):624-8.
 23.  Stankiewicz A, Misiuk-Hojło M, Grabska-Liberek I, Romanowska-Dixon B, Wierzbowska J, Wasyluk J, Mulak M, Szuścik I, Sierdziński J, Ehrlich R, Siesky B, Harris A.
  Intraocular pressure and ocular hemodynamics in patients with primary open-angle glaucoma treated with the combination of morning dosing of bimatoprost and dorzolamide hydrochloride.
  Acta Ophthalmol. 2011;89(1):e57-63.
 24. Stankiewicz A, Wierzbowska J, Siemiatkowska A, Fuksinska B, Robaszkiewicz J, Zegadlo A, Ehrlich R, Siesky B, Harris A.
  The additive effect of dorzolamide hydrochloride (Trusopt) and a morning dose of bimatoprost (Lumigan) on intraocular pressure and retrobulbar blood flow in patients with primary open-angle glaucoma.
  Br J Ophthalmol. 2010;94(10):1307-11.
 25. Wierzbowska J, Robaszkiewicz J, Figurska M, Stankiewicz A.
  Future possibilities in glaucoma therapy.
  Med Sci Monit. 2010;16(11):RA252-9.